Identiteit case

Visuele identiteit Brentano

Autobahn_Brentano_intro

Onder leiding van Jantien Anderiesen

en Autobahn is de nieuwe visuele

identiteit van ouderenzorginstelling

Brentano kleurrijker dan ooit te voren.

De geschiedenis van Brentano

 

Brentano heeft een lange geschiedenis die begon in 1776, toen Josephus Brentano het handelshuis van zijn vader overnam. Met het grote vermogen dat Josephus verwierf, legde hij een omvangrijke kunstcollectie aan, met onder andere schilderijen van Rembrandt, Frans Hals en Rubens. In 1821 is Josephus Brentano overleden.

 

In zijn testament droeg hij op om een deel van zijn collectie te verkopen om een tehuis te stichten voor “rooms-katholieke burgermannen van de lage middenstand en van onbesproken gedrag”. In 1824 kocht Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms voor 35.000 gulden een pand met stal aan de Herengracht. Dit bleef lange tijd het adres van het tehuis, totdat het in 1974 naar de huidige locatie in Amstelveen verhuisde.

Autobahn_Brenatno_Identity_011-680x410
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_10
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_09
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_11

Leef je eigen leven

 

Anno 2010 vond Stichting Brentano het tijd voor vernieuwing. Onder aanvoering van Jantien Anderiesen is de stichting samen met Autobahn een nieuwe weg ingeslagen. Het motto “Leef je eigen leven” heeft een belangrijke positie in de communicatie gekregen.

 

 

Fotografie

 

Deze mentaliteit is duidelijk zichtbaar in de fotografie: frisse en levendige kleuren, actieve mensen en natuurshots. Dit geeft het gevoel van vrijheid.

 

We hebben zowel stockfoto’s als gericht gecreëerde fotografie van Jordi Huisman gebruikt: met stockfoto’s kunnen we een sfeer creëren of verwijzen naar een bepaalde situatie. Met de fotografie van Jordi Huisman schetsen we een realistisch beeld van de bewoners van Brentano. Deze mix van beelden geeft Brentano de mogelijkheid om op een eerlijke manier te communiceren.

Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_04
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_05
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_07
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_15
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_13
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_12

Informatievoorziening

 

Autobahn heeft gekozen voor een frisse en heldere aanpak van de informatievoorziening. Dit komt niet alleen terug in de uitgesproken kleuren, maar ook in de tone-of-voice van tekstuele en beeldende communicatie.

 

Op een uitdagende, maar duidelijke manier worden moeilijke onderwerpen als euthanasie en psychische problemen bespreekbaar gemaakt. Maar de leuke kanten van het leven staan altijd voorop!

 

 

Een speciaal ontwikkeld lettertype: Brentano

 

Omdat op latere leeftijd het zichtvermogen afneemt, hebben we een typografisch onderzoek gehouden onder de bewoners. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we besloten om in samenwerking met letterontwerper Jos Buivenga een variant van het lettertype Calluna te ontwikkelen.

 

Dit lettertype is speciaal ontworpen om groot (korps 13 of 14) in te zetten voor lopende teksten. Het heeft toepasselijk de naam Brentano gekregen.

 

Het lettertype wordt nu in alle communicatie-uitingen van Brentano toegepast. De bewoners vinden het echt “hun letter”.

Magazines

 

Naast briefpapier, enveloppen en visitekaartjes zijn ook de brochures en het personeels- en cliëntenmagazine onder handen genomen.

 

De tijdschriften zijn een belangrijk communicatiemiddel om bewoners en personeel te informeren over Brentano en de activiteiten van de stichting. De zonnige kant van het leven wordt veelal benadrukt. Een mooi voorbeeld is het bewogen leven van Hennie Kuiper en Martin Nierop, die alles nog zelfstandig doen op 89- en 95-jarige leeftijd.

 

Deze vernieuwde huisstijl symboliseert het motto van Stichting Brentano: “Leef je eigen leven”.

Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_14
Autobahn_Brentano_Identity_Huisstijl_16
TOP